skip to Main Content
Победител в тазгодишното издание на „Европейската награда за зелени градове”

Победител в тазгодишното издание на „Европейската награда за зелени градове”

image
3.12.2020

Носителя на престижната награда „Европейски зелени градове” – част от промоционалната програма „Зелени градове за устойчива Европа” тази година бе град Беринген, Белгия.

През последните години Беринген се превърна от индустриален минен град в зелен скъпоценен камък. Много хектари от индустриалното наследство са преустроени като туристическo-развлекателен проект. Оформлението на външното пространство и използването на зеленината свързват градски функции на живеене, работа и пазаруване по балансиран начин.

С това Беринген създаде устойчив град на бъдещето.

В него зеленото открито пространство осигурява здравословна среда за живот, среда за отдих, адаптация към промените в климата и други важни ценности. Начинът, по който Беринген е осъзнал това, е пример за Европа, поради което журито избра този проект за победител.Церемонията по награждаването се състоя по време на среща за успешното прилагане на зелени площи в градската среда. Поради обявената пандемия зрителите присъстваха на събитието онлайн.

Шест държави

Беринген се състезава на международния финал срещу пет проекта от пет различни държави:


 • Нидерландия: Грьонешраат Нийвердал (адаптaция към промените на климата – централно градско пространство)

 • Франция: Кварталът на Рапоно (програма за обновяване на градовете/проект за озеленяване)

 • България: Арт център „Рила Ренесанс” (социална инфраструктура и образование)

 • Дания: Климатичният град в Миделфарт (адаптация към промени на климата и градско развитие)

 • Германия: парк Тайлор (зелена индустриална зона)


Международното състезание беше предшествано от национални състезания в различните страни.

Българският проект


Проектът арт център „Рила Ренесанс” беше избран на базата на вътрешно журиране начело с председателя на Съюза на ландшафтните архитекти – доц. д-р ланд. арх. Веляна Найденова, председателя на АК „Ж” – ланд. арх. Веселина Калайкова и председателя на Асоциацията на производителите на декоративни растения в България – ланд. арх. Татяна Бояджиева. Главния организатор на събитието бе Съюза на ландшафтните архитекти в България.

Арт център „Рила Ренесанс” беше се състезава с още три български проекта, но натрупа най-много точки по-отношение на устойчивост, биоразнообразие, социално сближаване и иновативност.Целта на избрания български проект, открити пространства на арт център „Рила Ренесанс”, англо-американско училище в София,  е да олицетворява природния пейзаж. Дизайнът е вдъхновен от силуета на планината Витоша и динамиката на столицата. Училищния двор осигурява привлекателно пространство за децата сред природата, като това е постигнато чрез устойчиви и многофункционални красиви зелени пространства. Проектът оказва положително въздействие върху микроклимата, биологичното разнообразие и околната среда в региона. Растителността е разнообразна – дървета, храсти, трайни насаждения и декоративни треви, разположени в групи с асиметрични форми, създаващи динамичен и пъстър пейзаж.


Mеждународно жури


Председател на журито е г-н Ян-Дитер Брунс от Германия (президент на Европейската асоциация на разсадниците ENA).

Освен това журито се състоя от следните членове:

 • г-н Руди Геерардин (ландшафтен архитект), заместник-директор VVOG, Белгия

 • г-жа Кирстен Лунд Андерсен (ландшафтен архитект), главен градинар в община Албург и Президент на организацията Park- og Naturforvalterne в Дания

 • г-жа доц. д-р Веляна Найденова (ландшафтен архитект), председател на Съюза на ландшафтните архитекти в България

 • г-жа Катрин Мюлер (изпълнител на ландшафтни проекти),Член на управителния съвет на организацията VAL’HOR във Франция

 • г-н Том Бошарт (инженер/архитект) интегрирана устойчивост в Холандия

 • г-н Ясин Отузоглу (ландшафтен архитект), представляващ организацията ELCA

 • г-жа Диана Кулеску (ландшафтен архитект), представляваща IFLA Europe


Зелени градове за устойчива Европа


Наградата е инициатива на „Зелени градове за устойчива Европа”. Това е платформа, която стимулира създаването на екологични публични пространства, като предоставя иновативни идеи, информация, базирана на научни изследвания и технически опит. Дейностите на тази платформа се фокусират върху определени теми: здраве, климат, икономика, биологично разнообразие и социално сближаване. Повече информация относно платформата и проектите можете да намерите тук.

© Pépinières Lafitte

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel