skip to Main Content
Биофилна училищна сграда е кандидатът на Нидерландия за европейската награда на Зелени градове за 2021 г. (част 1)

Биофилна училищна сграда е кандидатът на Нидерландия за европейската награда на Зелени градове за 2021 г. (част 1)

image
14.12.2021

Още добри практики от дизайна на сградата


Използваните материали са вписани са в специален каталог, регистриран в материалния паспорт на сградата (Madaster). Основната конструкцията е от дърво. Разглобява се лесно и може да се рециклира.

Изолацията и облицовките също са от материали с естествен призход. Колоните са от дървени трупи, подът е покрит с дървени плочи, а вътрешните стени са облицовани с глинени тухли и коркови панели.Сградата е сертифицирана с най-високия клас за енергийна ефективност. Проектирана е съгласно принципите на кръговата икономика. Всички стаи са с големи прозорци, през които влиза изобилие от естествена светлина, а отоплението и вентилацията следват естествените процеси, което намалява разходите.

Всяка стая има „климатична” щора, която може да стои отворена денонощно. Главната зала се проветрява през два големи тавански прозореца. Когато са отворени, се получава ефекта на комина и използваният въздух се изтегля бързо нагоре.

Училището има собствен възобновяем източник на енергия – буферна система с резервоар с лед, която преобразува топлинната енергия от въздуха, слънцето и земята, за да осигури климатизацията на сградата.

Първата част на статията можете да намерите тук.

Повече информация за проекта и неговата реализация можете да видите на: Candidate The Netherlands 2021 | Green Cities (thegreencities.eu)

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel