skip to Main Content
image
23.4.2021

КАМПАНИЯ ЗА ЗЕЛЕНИ ГРАДОВЕ, СТАРТИРА В 13 СТРАНИ НА ЕСВ началото на тази година в Нидерландия стартира кампанията „Още зелени градове за Европа“. Заедно с 12 други европейски държави, Нидерландия се ангажира да направи градовете по-устойчиви на бъдещето чрез създаване на зелени площи и използване на декоративни растения. Програмата информира политици, урбанисти, общини, проектанти и други професионалисти за значението на зелените площи в жизнената среда. Тя ще продължи до края на 2023 г. Финансовата подкрепа от асоциациите на декоративни растения, съчетана със съфинансиране от Европейския съюз, дава възможност на инициативата да окаже значително въздействие.

Заедно с интензивната урбанизация наблюдаваме нарастващи разходи за здравеопазване и климатични проблеми в тринадесетте участващи страни поради интензивни бури, горещини, суша и обилни валежи. Решенията за тези проблеми са оскъдни, отнемащи време и най-вече скъпи. Значението на зеленината за в този случай е голямо. Дърветата и другите растения не са цялостното решение, а много рентабилна част от него. Добавянето на дървета, храсти, цветя и трайни насаждения, както и паркове, зелени пояси, покривни градини и зелени стени към нашата жизнена среда предлага бързи, специфични и измерими решения на много от проблемите, срещани в европейските градове.Основната идея на програмата  е, че растенията имат положителен ефект върху живота ни. Многобройни проучвания потвърждават, че дърветата и растенията в нашата среда оказват положително влияние върху качеството на въздуха, резултатите от обучението, производителността на труда, стойността на имотите, здравето и психиката ни . Чрез информиране и вдъхновение, кампанията има за цел да осигури на хората по-добра градска среда за живот чрез прилагането на повече зеленина.УСПЕШНО СТАРТИРАНА КАМПАНИЯ

Подобно на двустепенна ракета, новата програма е продължение на „Зелени градове за устойчива Европа“. Тази кампания продължи от 2018 г. до края на 2020 г. в седем европейски държави. Агенцията за пазарни проучвания Ipsos изчисли, че предишната кампания е допринесла значително за разбирането на влиянието на зеленината върху икономическия растеж на градовете. Нараства и осведомеността, че жителите, специалистите и местните и национални правителства носят отговорност за зелените площи в жизнената среда.УЧАСТВАЩИ ДЪРЖАВИ

Новата кампания се провежда в следните 13 държави: Белгия, България, Дания, Франция, Германия, Холандия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Полша, Португалия и Швеция. Първите шест посочени държави също бяха част от предишната кампания.Thegreencity.eu

„Още зелени градове за Европа“ е насочена предимно към хора, професионално ангажирани с вземането на решения и проектирането на градската среда на живот. Уебсайтът thegreencity.eu предоставя централна платформа, където професионалистите и властите са информирани за стойността на зеленото озеленяване. Те могат да се абонират за дигиталния бюлетин тук и да намерят централния, международен календар на събитията тук. Уебсайтът се използва от 2018 г. и в момента се подготвя за новата кампания чрез адаптиране на логото и добавяне на седем нови държави.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel