skip to Main Content
Умен парк в Унгария. Част I

Умен парк в Унгария. Част I

image
31.12.2021

Новият обществен парк, създаден съвместно с програмата за рехабилитация и модернизация на град Капошвар, беше отворен за обществеността през есента на 2019 г. В близост до обновените исторически сгради се намира УМЕН ПАРК с площ от над един хектар (10.660 м2). Паркът разполага с последно поколение интерактивно външно оборудване и различни форми на информационни интерфейси. В допълнение към техническите иновации е подчертано развитието на висококачествени екологично активни зони. Изкуственото езеро с повърхност от приблизително 800 m2 (55mx15m) оказва значително влияние върху климата в парка. Комбинациите от водни растения са естетически приятни и осигуряват местообитание на дивата природа. Образоването по екологични теми се постига чрез селективно събиране на отпадъци и игри, захранвани от слънчеви панели. Оградената детска площадка (2500 м2) e със специално проектирано оборудване и осигурява безопасно място за децата. В достъпните обществени тоалетни са предвидени и места за преобличане. В зоните за почивка дърветата осигуряват завет и защита от слънцето, а декоративната растителност създава усещане за спокойствие. Това са любимите места на възрастните хора.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel