skip to Main Content
Проект за обновяване на исторически квартал в Милано дава предимство на пешеходците и природата

Проект за обновяване на исторически квартал в Милано дава предимство на пешеходците и природата

image
17.11.2021

Големите градове по цял свят се разрастват и продължават да привличат нови жители. В последните години в съвременните градоустройствени планове се забелязва тенденцията за изграждане на комплекси и дори цели квартали, които съчетават различни елементи на градския живот.

Те осигуряват не само близост до работни места, обществени услуги, паркове, места за пазаруване, спорт и развлечение, но и подпомагат създаването и сплотяването на местни общности. Честото движение на хора през целия ден повишава безопасността и намалява усещането за анонимност и отчуждение.

По-късите разстояния намаляват времето за придвижване и трафика. Също така поощряват физическото движение и социализацията с другите хора в близката околност.

Често тези комплекси или цели квартали се издигат на места от историческо значение, които вече не изпълняват първоначалните си функции.

Такъв е и комплексът City Life в Милано
Изграден е на площ от 366 декара, 170 от които са заети от парк с модерна екологична концепция, пресъздаващ природата на Северна Ломбардия. Преди това там е бил разположен стария панаирен град на Милано с 20 изложбени зали. В периода 2007-2008 г. те са разрушени и днес панаирният комплекс се намира извън извън центъра на града.

Целите на проекта са няколко:


Да предостави пространство на най-голямата пешеходна зона в Милано. Да ограничи паркирането и движението на автомобили като ги пренасочи под земята. Да намали броя на сградите в района. Да изгради третия по големина парк в град Милано. И да създаде цялостно впечатление за „зелен дроб“ в центъра на Милано

Дестинация с много лица
В проекта са включени трима световни дизайнери, създатели на три емблематични небостъргача с офис площи. Сградците предизвикват любопитството както на местните жители, така и на туристите. В сайтовете за пътуване небостъргачите са описани като чудеса на архитектурата, които си струва да бъдат видяни.

Посетители разказват, че атмосферата в района е по-скоро неформална и приятелска, въпреки многото офиси в района, заради обширните зелени пространства и водните елементи. Районът се възприема като място за пазаруване, забавления, срещи с приятели и разходка.

В парка на комплекса са разположени детска градина, тенис игрище, баскетболно игрище, овощни градини, павилиони и музей на открито за съвременна скулптура. В музея могат да се видят повече от 20 произведения както на млади таланти, така и на и утвърдени артисти.

Разнообразие от гледки
Паркът обгръща кулите на трите небостъргача и същевременно им оставя пространство да изпъкнат. За целта около постройките няма дървета – там зелените площи са заети от покривна градина с площ от 40 декара, която се спуска в наклон към основите на небостъргачите. Разликата в нивата стига до 4 метра.

Така пейзажът създава интересна връзка с архитектурата и кулите сякаш изникват от наклонена поляна – гледка, необичайна за Милано. Цялостната концепция на ландшафтния дизайн е съсредоточена върхо това да се пресъздаде прехода между планината и равнината.

Иновация и традиция в едно
Растителността подчертава различните зони на парка и запазва уникалността на всяка от тях. Билките и многогодишните растения внасят цветно оживление през всички сезони. Използваните видове и сортове пресъздават усещането за природата на Северна Ломбардия. Голяма част от растенията са предоставени от разсадници именно от този район. Същевременно още в периода на разрушаването на стария комплекс са опазени 120 дървета.

За настилките са използвани гранит и мрамор от местни доставчици в различни вариации. Разнообразието от слоеве дава идентичност на различните части на парка и обогатява пространството. В основните алеи е вложен естествен битум без асфалтени. Парковото обзавеждане е в духа на занаятчийската традиция на Милано и района.

Използваната зеленина, светлите повърхности с естествени цветове, водоемите и водните съоръжения намаляват ефекта на топлинния остров. Изградена е система за контрол на дъждовната вода и за повторно използване на водата при поливане на зелените площи.

Повече информация за проекта и неговата реализация можете да намерите тук:

Candidate Italy 2021 | Green Cities (thegreencities.eu)

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel