skip to Main Content
Природата в града – защо е нужна?

Природата в града – защо е нужна?

image
31.12.2021

По въпросът говори Тина Сааби, главен архитект на Копенхаген. На конференцията Зелени градове 2021 тя разкри основните 5 причини, поради които днес повече от всякога се нуждаем от природата в града. Модернистичната визия за града набляга на функционалността, а на сградите се гледа като на неин символ. Но тази визия изключва как се възприемат сградите от хората, какво е човешкото измерение на тази функционалност. Тук идва ролята на природата. Тя е нещо което можем да докоснем и усетим. Когато пъхнем ръце в пръстта, в тялото ни се отделят ендорфини и изпитваме усещане за щастие. 

Промените в климата се отразяват на живота в града – горещите лета и наводнения зачестяват. Затова в Копенхаген има специална политика за подновяване на кварталите, подкрепяна от града и държавата. Гражданите сами си избират местата и създават заедно кътчета от природата. Социализират се и изпитват щастие от досега с природата. Така градът се връща на хората – те творят и съзидават, действат като човешки същества. 

Интересен акцент в представянето на Тина Сааби беше ролята на природата в смекчаването не само на негативните изменения на климата, но и на твърде контролираната градска среда. Природата прави сградите по-красиви и ни помага да постигнем баланс между рационалното и ирационалното, както и да изградим усет към красивото. 

Повече за това защо зелените площи и природата са важни за градския жител ще намерите тук (от 48:00 нататък): European Green Cities Conference and Award 2021 – YouTube

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel