skip to Main Content
От какво имат нужда градските жители – планиране на зелените пространства в града

От какво имат нужда градските жители – планиране на зелените пространства в града

image
31.12.2021

По въпросът говори Майкъл Ленън от Дъблинския университет. На конференцията Зелени градове 2021 той разказа за различните техники, с които ангажират жителите на града в създаването на зелени пространства. Започват с анкета сред 103 човека, в която представят различни опции, сред които подобрени пешеходни маршрути, връзка с близкия парк, велосипедни алеи, по-добра поддръжка на озеленените площи и спортни площадки на открито. За голямо тяхно учудване, повечето граждани се спират на фитнес уреди на открито. Проучването продължава, като на анкетираните им се предоставя възможност да наредят своите предпочитания, този път на живо. Използват карти с изображения. След като правят своя избор, им се предлага карта на града, сниман отвисоко. Помолват ги да наредят предпочетените от тях опциии за зелени пространства на подходящи според тях места в града. Накрая им предлагат същата карта с различни варианти на подобрения на градската среда. Гражданите ги оценяват с оценка от 1 до 4 по критерия кой вариант е най-добър за подобряване на психическото и физическо здраве в града. Оказва се, че това, което искат, е място за среща с други хора и възможност да се докоснат до природата. 

Повече за планирането на градските пространства и работата на Дъблинския универститет в областта ще намерите тук (от 33:30 нататък): European Green Cities Conference and Award 2021 – YouTube

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel