skip to Main Content
Как ландшафтната архитектура и биофилният дизайн повишават качеството на живот в града? Част I

Как ландшафтната архитектура и биофилният дизайн повишават качеството на живот в града? Част I

image
22.10.2021

Гърция номинира проект за обновяване на градски парк за участие в европейските награди за Зелени градове 2021.


Преобразеното зелено пространство поощрява изследователския дух и повишава екологичната осведоменост. Насърчава на връзката с природата и ангажира местната общност.

В планирането, изпълнението и поддръжката на парка са включени частният сектор, местните образователни институции и общината.

Социална функция на парка


Клонаридис-Фикс Парк е разположен в гъсто населен, краен квартал на града, обитаван от различни общности. С неговото обновяване се подобрява околната среда и се насърчава социалното взаимодействие между хора от различни етноси. Паркът осигурява жизненоважна зона за отдих и насърчава активния начин на живот. Така достъпът до природата се свързва с благосъстоянието както на отделните жители, така и на общността. Обновеното зелено пространство създава по-безопасна среда и спомага за намаляване на стреса и изолацията.

Видово разнообразие на растителността


Необходимостта от естествено засенчване в района е покрита до голяма степен. Дърветата в парка са засадени преди около 20 години и имат гъста листна маса. Създадена е нова междинна растителна зона, която подчертава оригиналния линеен дизайн на парка.

Растителната палитра е съобразена с пейзажа на Атина и климатичните условия в града. Паркът е пример за иновативно използване на изцяло природни решения.

Подбраните растителни видове (многогодишни трайни насаждения, ароматни храсти и декоративни треви) не се нуждаят от интензивна поддръжка. Насадени са 4000 нови растения, сред които градински чай, розмарин и бял равнец. Така се стимулира биоразнообразието в околността, увеличават се зелените площи и се подсилва естественият охлаждащ ефект на парка.Втората част на статията ще намерите тук: Новини | Green Cities (thegreencities.eu)

Повече информация за проекта и неговата реализация можете да намерите тук: Candidate Greece 2021 | Green Cities (thegreencities.eu) 

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel