skip to Main Content
Как инвестициите в зеленина правят едно място атрактивно за живеене и работа?

Как инвестициите в зеленина правят едно място атрактивно за живеене и работа?

image
29.10.2021

Представяме ви проектът, с който Ирландия участва в европейските награди за Зелени градове 2021.


Дъблин Лендингс е проект за градско развитие със смесено предназначение в района на бившите пристанища на Дъблин. Комплексът включва търговски и офис площи, апартаменти и зона за отдих. Проектът е част от мащабно преустройство на района, което тече в последните над 30 години с подкрепата на държавата и местните власти.Дъблин Лендингс се счита за еталон в градския ландшафтен дизайн от гледна точка на иновативност, инвестиции и сложност на изпълнението. За разлика от околните обекти, които се отличават с минимално присъствие на зелени площи и свързаната с тях инфраструктура, Дъблин Лендингс поставя хората и зеленината на преден план.


Зеленината на фокус


Растителността в ландшафтната схема обхваща огромна площ – големи дървета, покривни градини, повдигнати лехи, озеленени дворове и тераси, открити зелени площи и залесяване покрай булевардите. Нивото на инвестициите в озеленяването на комплекса е без прецедент в Ирландия досега.Впечатляващо е богатото видово разнообразие на вложените растения, различно от типично използваната растителност с ниска стойност в градското озеленяване в Ирландия. Макар и наскоро завършен, комплексът може да се похвали с богато биоразнообразие и свой микроклимат.Насадени са висококачествени дървета с оформена коренова система и корона. Така се намалява ефектът на топлинния остров и се подсилва охлаждащия и пречистващ въздуха ефект от зелените площи. Изградена е цялостна екосистема, която осигурява местообитания и източници на храна на различни насекоми и птици, които за кратко време са населили района.

Иновации в дизайна


В ландшафтния дизайн на проекта е приложено новаторско оформление при разполагането на растителните острови, тревата и настилките. Схемата е умишлено раздвижена, избегнато е традиционното оформление тип решетка. Това гарантира, че споделените пространства имат свой собствен, уникален характер, който не е подчинен на заобикалящата го архитектура. Мащабът на околните сгради е балансиран от високия дял на зелени площи, който създава интимност и усещане за достъпност.


Социално значение


Процесът на озеленяване предизвиква любопитството на местните жители. Насърчен е контактът с озеленителите и постепенно е създадено чувство на принадлежност и сплотеност сред живущите в района. Днес посетителите и жителите на комплекса използват зелените площи за четене, игра, срещи, отдих и спортуване.

Повишена е атмосферата на комфорт и сигурност при социалното взаимодействие. За консервативна страна, в която хората се вълнуват какво другите мислят за тях,  това е значителна крачка напред и говори за положителния принос на интензивните дейности по озеленяването на района.

Проектът се разглежда като част от промяната в стратегията на Ирландия с насоченост към озеленяване на градовете и има изключително важен принос за подобряване на физическата среда в града. Предстои още много работа по осигуряване на устойчивост и използване на удачни решения от кръговата икономика (дъждовна вода за поливане; материали, подходящи за повторна употреба и т.н.). Въпреки това проектът се отличава с иновативния дизайн на пространството и богатата палитра от насаждения, нетипична за градското озеленяване в Ирландия.

Повече информация за проекта и неговата реализация можете да намерите тук:

https://thegreencities.eu/candidate-ireland-2021/

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel