skip to Main Content
Зеленината и Здравеопазването

Зеленината и Здравеопазването

image
12.8.2020Зелените площи в и около домове за възрастни, болници и клиники са благоприятни за климата в организацията и извън нея и имат положителен ефект върху състоянието на пациента и способността за възстановяване, както и върху общото благосъстояние на пациентите, персонала и посетителите.

Какво прави зеленината?


 • Видимата зеленина, както на закрито, така и на открито намалява стреса сред пациентите и персонала.

 • Растенията в болници и други здравни заведения пречистват въздуха: те намаляват концентрациите на CO2 и летливи органични съединения, поддържат въздуха свеж, както и подобряват здравето на хората.

 • Външната растителност намалява топлината в и около сградите през лятото, намалява топлинния стрес и намалява необходимостта от климатизация.

 • Зелените покриви и фасади увеличават изолационния капацитет, като намаляват разходите за отопление и охлаждане на сградите.

 • Зелената среда е по привлекателна и създава повече разнообразие, премествайки фокуса на внимание далеч от болката и стреса.

 • Интериорните растения отделят водни пари, по този начин овлажняват въздуха и намаляват вероятността от главоболия.

 • В озеленена среда хората прекарват повече време на открито и са по-активни. Това важи и за възрастните и за амбулаторните пациенти.


Приложения:

 • Дворове и други градини като релакс/тихи зони

 • Дворове и други градини като зони за лечение

 • Зелени покриви и фасади

 • Зелени стени и градини на закрито в централните зони, столови, чакални и някои зони за лечение.

 • Атрактивно озеленяване на болнични заведения, включително зелени огради и дървета.

 • Продължаване на естествената свързаност на зеленината около болниците.

  Доказан успех:

 • Времето за възстановяване е с 20% по-късо за пациентите, чийто изглед включва зеленина.

 • Домове за стари хора, които имат зеленина, ще утроят доброволците си.

 • Пациентите, пребиваващи в зелена среда, използват 30% по-малко обезболяващи средства
Температурата:

Много болници се намират в градските райони, където средните температури са по-високи от тези в околните райони (ефектът на „топлинния остров“). Топлинния стрес, причинен от високите температури, оказва неблагоприятно въздействие върху здравето (особено сред възрастните, хронично болните и бременните жени) и може да увеличи смъртността. Той също оказва отрицателно влияние на способността на персонала да работи и да се съсредоточава. Нарастващата градска плътност и глобалното затопляне ще увеличат гъстотата на периодите на топлинен стрес в града. Въпреки това, зеленината може да помогне за понижаване на температурите в града.

Как зеленината въздейства:

 • Зеленината осигурява охлаждане, като блокира слънчевата радиация ( т.е осигурява сянка) и подпомага изпарението: увеличение с 10% на растителността може да намали ефекта на градския топлинен остров средно с 0,6 градуса.

 • Зелените покриви и зелени фасади намаляват затоплянето в болничните сгради, като ограничават ефекта от топлинния стрес върху пациентите и персонала и намаляват разходите за отопление и охлаждане.

 • Засаждането на растителност около болниците спомага за намаляването на топлинния стрес в околната среда и е най-ефективна, когато въздухът от растителността не е възпрепятстван.Зелените площи помагат за улавяне на CO2


Препоръки:

 • Зелените покриви над здравните заведения намаляват разходите за отопление и охлаждане

 • Увеличаване на растителността  около здравните заведение и засаждането на дървета в зелените площи намалява ефекта на топлинния остров

 • По-големите зелени пространства в и около болничните заведения могат да помогнат за създаването на по-приятен климат в по-голяма територия, при условие, че районът е добре структуриран и озеленен, за да позволи циркулацията на въздуха.


Качество на въздуха

Дългосрочното изложение на замърсители на въздуха като (азотни оксиди (NOx), фини прахови частици (ФПЧ 2.5/10)
и летливи органични съединения ( бензен и формалдехит) водят до белодробни проблеми и сърдечни заболявания.
Често качеството на въздух в затворени помещения е лошо; голям брой хора в сравнително малки пространства често предизвикват значително повишаване на нивата на CO2. В затворени помещения могат да присъстват и летливи органични съединения от строителни материали.

Как зеленината въздейства

 • Интериорните растения могат да се използват за подобряване на качеството на въздуха в здравните заведения. Когато растенията имат достатъчно светлина и вода поглъщат CO2 oт въздуха, което спомага намаляването на CO2 в околната среда.

 • Растенията помагат за овлажняване на сухия въздух вътре в сградите.

 • Растенията филтрират летливите органични съединения от атмосферата. Например е доказано, че спатифулумът може да абсорбира и преобразува 20 mg формалдехид на 500 грама зеленина за час.


Препоръки:

 • Oтглеждайте стайни растения, за да подобрите качеството на въздуха в сградите.

 • Засадете дървета по паркингите, за да намалите изпарението на гориво от резервоарите, да намалите топлинния стрес върху посетителите и да намалите разхода на гориво, като намалите използването на климатик в автомобилите.

 • Растителносттта около здравните заведения трябва да бъде засадена така, че да има възможност да получи ефикасен въздушен поток

 • Засаждането на гъста растителност може да помогне да защити болници и домове за стари хора от локални източници на замърсяване ( особено улици).


Стрес и състояние на духа

Посещаването или пребиваването в болница е стресиращо преживяване за повечето пациенти. Високите нива на стрес могат да попречат на бързото възстановяване.

Как зеленината въздейства:

 • Растенията в чакалните намаляват стреса

 • Растенията в болничните помещения намаляват чувството на тревожност и болка и намаляват употребата на болкоуспокояващи средства; докладвано е и, че е необходимо по-малко време за възстановяване на пациентите.

 • Гледката към зеленина през прозореца на болничната стая спомага да се намали продължителността на болничния престой ( с почти един ден)


Препоръки

 • Уверете се, че гледката от болничните стаи включва зеленина ( за предпочитане видима от леглото), както и други места, посещавани от пациенти (чакалня, общи помещения).

 • Създаване на атрактивни зелени пространства за амбулаторни пациенти ( и служителите), за да се отпуснат; уверете се , че тези зони са достъпни за хора в инвалидни колички.

 • Осигуряване лесен достъп до вътрешните и външни зелени площи, включително зони, които не са задължително част от самата институция ( обществени паркове и градини)

 • Използване и други средства за насърчаването на използването на тези зелени площи (информация, значи, дейности)

 • По-големите зелени площи в непосредствена близост осигуряват места, където персоналът и пациентите могат да се разхождат, насърчавайки по-голяма производителност и по-бързо възстановяване.


Извода е , че пациентите се оплакват по-малко от болничния персонал по-зелени пространства, като болниците, които включват зеленина в своя дизайн, показват увеличаване на размера на социалната подкрепа получена от пациентите.

 

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel