skip to Main Content
за нас

за нас

Европейска асоциация на производителите на декоративни растения (ЕАПДР)


 

ЕАПДР (Европейска асоциация на производителите на декоративни растения) е организация, която представлява производители на декоративни растения и търговски организации от сектора.

Основана през 1991 г., все по-голям брой национални организации се присъединяват към ЕАПДР. Днес 22 европейски държави са членки на ENA: Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Ирландия, Италия, Норвегия, Обединеното кралство, Полша , Турция, Украйна, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Чехия и Швейцария.

ЕАПДР представлява над 20 000 разсадника, които произвеждат растения на повече от 100 000 хектара, в които работят над 100 000 работници, а в рамките на Европейския съюз членовете на ЕАПДР представляват около 80% от оборота на декоративните растения на едро.

Работната група по популяризиране на ЕАПДР предложи на общото събрание на ENA да се съгласи да разработи стратегия за популяризиране на философията на зелените градове. Организациите-членки от седем държави (Белгия, България, Дания, Франция, Германия, Холандия и Обединеното кралство) решиха да работят заедно и да инвестират в проекта „Зелени градове за устойчива Европа“.

Промоционалният проект „Зелените градове за устойчива Европа“ бе избранза съфинансирани в периода 2018-2020 г. към Програмата за насърчаване на селското стопанство от Изпълнителната агенция за защита на потребителите, здравеопазването, земеделието и храните на Европейската комисия (CHAFEA).
Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel