skip to Main Content
Защо зелените растения са важни за околната среда?

Защо зелените растения са важни за околната среда?

image
10.2.2021Растения са не само жизненоважни за човека като цяло , те формират основата за устойчивост и дългосрочно здраве на екологичните системи. Те премахват въглеродния диоксид от атмосферата и генерират кислород, необходим за живота, а също така са добър източник на храна и предоставят подслон и защита за някои животни и по-малкия растения.


Фотосинтеза

Фотосинтезата е процесът, който  растения използват, за да преобразуват светлината в химическа енергия, под формата на богати на енергия захари, необходими за растежа. Зеленият цвят в растенията е резултат от химикал, известен като хлорофил. Хлорофилът абсорбира сините и червените части на светлинния спектър, но отразява зелена светлина, което прави повечето растения да изглеждат зелени. Фотосинтезата консумира въглероден диоксид като част от фотосинтетичния процес, отделяйки кислород като страничен продукт.Кислород

Важен страничен продукт от фотосинтезата е кислородът. Според държавния университет в Северна Каролина едно голямо дърво може да произведе достатъчно кислород за четирима души за един ден.Въглероден двуокис

Зеленината използва въглеродния диоксид, докато фотосинтезира, премахвайки го от атмосферата. Световната банка изчислява, че 20% от нарастващите атмосферни нива на въглероден диоксид са резултат от обезлесяването. Те изчисляват, че до 50% от глобалното затопляне през последните 50 години се дължи на променящите се модели на използване на земята и обезлесяването в съвременната епоха. Смята се, че едно дърво абсорбира 1,33 тона въглероден диоксид за 100 години, средно малко над 26 килограма въглероден диоксид годишно.Естествено охлаждане и стабилизиране на почвата

Чрез зеленината се осигуряват естествено охлаждане на околната среда. Листата блокират топлината , която идва от слънцето. Растенията охлаждат чрез процес наречен транспирация.  Транспирацията е процес, при който водата се изпарява от порите на растенията, охлаждайки околната среда. Изпарението консумира топлина и е най-ефективно за охлаждане, когато влажността е ниска. Растенията също стабилизират почвата чрез своите корени, които свързват почвите, и чрез листата си, които предпазват дъждовните капки да доведат до ерозия на почвите. Райони без адекватно вегетативно покритие често страдат от големи количества утайки, които се измиват в потоци и езера, намалявайки качеството на водата.Хранителен източник


Зелените растения са основата на хранителната верига . Животните, птиците, насекомите и дори микробите се хранят със зелени растения. Впоследствие тези същества се ядат от по-големи животни, които сами се ядат от още по-големи животни. Например, заек яде тревисти растения. Заекът е изяден впоследствие от лисица, която планинския лъв консумира след това.Подслон и защита 

 Дърветата и храстите осигуряват защита и подслон за много животни и растения. Едно дърво осигурява сянка за по-малки растения, растящи в подлеса. Същото дърво може да осигури идеално място за птиците да си изградят гнездо, поради тази причина зеленината е от изключително значение за съществуването на човечеството и природата в едно цяло.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel