skip to Main Content
Защо дърветата са жизненоважни за нашите градове?

Защо дърветата са жизненоважни за нашите градове?

image
7.7.2021

Дърветата са жизненоважни в модерната градска среда.
Като най-големите растения на планетата, те ни снабдяват с кислород, съхраняват въглерод, стабилизират почвата и предоставят местообитания за дивата природа.
Те ни предоставят и материалите за направата на инструменти и подслон.


Дърветата са не само от съществено значение за живота, но и като най-дълговечните видове на Земята, те осъществяват връзката между миналото, настоящето и бъдещето. От ключово значение е горите и дърветата в градски условия да бъдат запазени и устойчиво управлявани по целия свят. 


Дърветата са от полза за здравето 
Короните на дърветата действат като филтър, улавяйки праха и абсорбирайки замърсителите от въздуха. Всяко отделно дърво премахва до 1,7 килограма всяка година. Дърветата също така осигуряват сянка от слънчевата радиация и намаляват шума. Изследвания показват, че в рамките на минути след като човек е обкръжен от дървета и зелени пространства, кръвното налягане спада, пулсът се забавя и нивата на стрес намаляват. 

Bomen kunnen perfect in de voortuinТе поглъщат въглероден диоксид докато растат, а въглеродът, който съхраняват в дървесината си помага да се забави темпът на глобалното затопляне. Те намаляват скоростта на вятъра и охлаждат въздуха, тъй като отделят влага и отразяват топлината чрез листата си. Смята се, че дърветата могат да намалят температурата в един град с до 7 ° C. Дърветата също спомагат за предотвратяване на наводнения и ерозия на почвата като абсорбират хиляди литри дъждовна вода.Дърветата стимулират дивата природа
Дърветата са домове на сложни микрообитания. Когато са млади, те осигуряват местообитание и храна на  птици, насекоми, лишеи и гъби.Когато остареят, кухите им стволове също дават подслон на прилепи, дървоядни бръмбари, сови и кълвачи.
Дърветата укрепват общностите
Дърветата засилват отличителния характер на дадено място и насърчават местната общност. Градската гора може да се използва с образователна цел чрез събиране на групи за дейности като разходки и наблюдение на птици. Гората също е безценна за децата, в която те играят и прекарват свободното си време с приятели.

Дърветата насърчават развитието на икономиката
Хората са привлечени да живеят, работят и инвестират в зелена среда. Изследванията показват, че средните цени на жилищата са с 5-18% по-високи, когато имотите са близо до зеленина. Компаниите се възползват от по-здрава и щастлива работна ръка, ако наблизо има паркове и дървета. Парковете и дърветата ще станат още по-жизненоважен компонент в градския живот в бъдеще. Трябва да ги уважаваме и защитаваме, за да може да се възползваме от всички ползи, с които ни даряват.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel