skip to Main Content
Европейски награди за зелени градове 2020

Европейски награди за зелени градове 2020

image
16.11.2020

КАНДИДАТИ 2020

Разкриват се номинираните за НАГРАДА ЗА ЗЕЛЕНИ ГРАДОВЕ 2020! Кандидатите ще бъдат оценявани по теми като здраве, климат, икономика, биологично разнообразие и социално сближаване от компетентно и независимо жури. Победителят ще бъде обявен на 2 декември.Спечелили награди проекти, които позволяват на зеленото да превъзхожда положителното си въздействие върху благосъстоянието на градовете

Част от кампанията „Зелени градове за устойчива Европа“ ще бъде организиран ежегоден международен конкурс с церемония по награждаването, започвайки от 2020 г. с първо издание в Холандия.Целта на наградата

Европейската награда за зелени градове насърчава успешни, амбициозни, вдъхновяващи и иновативни проекти за зелена инфраструктура.Какви проекти участват

Всички вдъхновяващи проекти, които използват оптимално добавената стойност на зелената инфраструктура в жизнената среда, могат да участват. Няколко примера:


 • Интериорно засаждане на училище

 • Нов жилищен район с обществени градини

 • Бизнес градина с работни места

 • Болница със зелени кабинети

 • Нов градски парк със спортни и игрални съоръжения

 • Зелено реновирана индустриална част


(Участващите проекти трябва да бъдат напълно реализирани и пуснати в употреба преди не повече от 5 години.)Критериите за оценка на международно жури:

 • Зеленина –  Зеленината ще бъде оценена в правилния асортимент за този проект. Качеството и разнообразието се вземат под внимание. Специалните и уникални приложения могат да допринесат за по-висока оценка.
 • Цялостният дизайн –  Най-важният момент за оценка е интегралният дизайн, при който елементите в проекта съвпадат помежду си. И където проектът се свързва със заобикалящата го среда. Уникалността на дизайна е допълнително предимство.
 • Приносът към благосъстоянието на потребителите


В зависимост от вида на проекта, посетителите, пациентите, студентите, жителите или служителите се възползват от добавената стойност като добра цена, производителност и социална сплотеност. Размерът на очаквания ефект и големината на групата на печалба определят рейтинга. • Въздействието върху климата


За оценката въздействието на проекта се оценява върху следните компоненти: Събиране и заустване на дъждовна вода и регулиране на температурата. • Въздействието върху околната среда


Използваните материали се оценяват за въздействието им върху околната среда по време на производството и за циркулярност. Ако проектът има логичен ефект върху възприемането на шумовото замърсяване и върху улавянето на CO2, NOx и частици, това може да се вземе предвид. • Въздействието върху икономическите фактори


За оценката се прави връзка между инвестицията (строителство и поддръжка) и приходите. Това може да включва оценка на ефекта върху стойността на имота в околността и положително въздействие върху местната икономика (за магазини, ресторанти …). • Използвани строителни материали


Този фактор ще бъде оценен спрямо избор на продукт за това приложение. Качеството се взема под внимание. Специалните и уникални приложения могат да допринесат за по-висока оценка. • Иновативност и възпроизводимост


Оценява се иновативността. Добрата възпроизводимост на целия проект или на части от него подобрява резултата.Желаем успех на тазгодишните номинирани проекти от държавите – Белгия, България, Франция, Германия, Нидерландия и Дания.

Повече за самите проекти може да намерите тук: https://thegreencities.eu/award/

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel